Ośrodek Dokształcania Zawodowego, ul. Reymonta 2, 06-400 Ciechanów, tel. 696-805-011

Jesteśmy ośrodkiem prowadzonym przez ludzi z pasją,
którzy interesują się stylizacją i kreowaniem ubiorów.
Pragniemy przekazywać tę pasję oraz zdobytą
przez lata praktyki wiedzę i umiejętności
osobom twórczym, otwartym na zmieniające się
trendy w modzie. Nasi absolwenci zdobywają umiejętności
i zawód, z którym wszędzie - w Polsce czy zagranicą -
znajdą pracę.
Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom, jak kształcenie w zawodzie technik przemysłu mody, odbudowany zostanie przemysł lekki.

Copyright Ⓒ Kursy krawieckie Ciechanów