Ośrodek Dokształcania Zawodowego, ul. Reymonta 2, 06-400 Ciechanów, tel. 696-805-011

Jeśli chcesz poznać zasady i podstawy projektowania ubiorów, poznać produkcję odzieży od kulis, to znaczy,
że nasz ośrodek jest dla Ciebie.

Zapraszamy!


Kursy :

  • "Spotkanie z zawodem"
  • "Dla potrzeb własnych"
  • "Podwyższenie umiejętności zawodowych" - egzaminy państwowe: I Kwalifikacja; II Kwalifikacja

Copyright Ⓒ Kursy krawieckie Ciechanów